Kraanvogels in de Mariapeel (Brabant), 7 t/m 9 maart 2008

Griendtsveen, Horster Driehoek, Mariapeel en Helenaveen liggen aan het Peellandpad (LAW 701). In deze Peelrest ligt een grillig patroon van bosjes, natte en droge heide en een archipel van kleine vennetjes. Vooral de Mariapeel is het resultaat van ongeplande vervening door de lokale bevolking. De feodale heer Jan van de Griendt ging zich toen op het zwarte goud van de Peel storten. Oliekonten uit het noorden en Poepen uit Duitsland kwamen van heinde en verre om een schamele boterham te verdienen. Staatsbosbeheer ontfermt zich nu over de laatste veenresten die aan de ontginningsdans zijn ontsprongen. Met hun succesvolle vernattingsstrategie is het tot een groots Natuurmonument geworden. In 2010 zal de doelstelling zijn gehaald om een el dorado voor moeras- en watervogels te worden op weg van hun overwinteringsplaatsen naar hun broedplaatsen. Maar nu lijkt het er al wel op!

(meer…)

Welkom bij de Rugzaklopers. Meld je aan om alle inhoud te bekijken.

Wachtwoord vergeten?