De bergen van Salland 27 t/m 29 juni 2014

De Sallandse Heuvelrug is een stuwwal die ontstaan is in de voorlaatste ijstijd. De heuvels reiken tot 75 meter boven NAP. Toen het klimaat opwarmde, ontstond hier bos. Vroege bewoners brandden stukken bos plat, gebruikten die als akker totdat de bodem uitgeput was; vervolgens brandden ze een volgend stuk bos plat. Op de afgedankte akkers ontstond heide, waar de schapen rondliepen. Zodoende was het hier in het begin van de 20e eeuw één groot heidegebied. Maar door overbeweiding ging het zand stuiven en de overheid greep in door bos aan te planten met grove den. Die konden we bovendien mooi gebruiken in de mijnbouw. Inmiddels is dat bos deels gekapt en heeft weer plaats gemaakt voor grote heidevelden en de meeste saaie bomenakkers zijn veranderd in een meer natuurlijk bos met veel loofhout. Op de Sallandse Heuvel leeft de laatste populatie wilde korhoenders in Nederland. Deze populatie is de laatste jaren snel en hard achteruitgegaan. Door het bijplaatsen van Zweedse korhoenders probeert men deze populatie in stand te houden.

(meer…)

Welkom bij de Rugzaklopers. Meld je aan om alle inhoud te bekijken.

Wachtwoord vergeten?