Van Melick naar Weert (via Osen), 27 t/m 30 april 2007

In het Maasplassengebied ligt bij de buurtschap Osen een plas die de Stichting in eigendom heeft. Hieraan grenzend worden voor Rijkswaterstaat gronden beheerd bij de Overlaat van Linne. Het gaat daarbij om karakteristieke natuurtypes van riviersystemen, waarbij vooral de bloemenrijkdom in de zomer en de watervogels in de winter opvallen. Vanaf de oostzijde van de stuw bij Osen is er een schitterend uitzicht over het Maasplassengebied. De eerste plas die direct naast het stuwencomplex zichtbaar is, is de Gerelingsplas. Deze is zoals alle Maasplassen door grindwinning ontstaan. In de noordelijke hoek van het terrein zijn eilandjes aangelegd. Deze zijn nu met wilgenbos begroeid en vormen een broedplaats voor allerlei vogels. De Overlaat van Linne heeft een geheel ander uiterlijk Ontgrinding heeft hier niet plaatsgevonden en deze Maasarm is nu relatief ondiep. Langs de oevers komen daarom moerasvegetaties voor. Vooral in de maanden juli en augustus is een bezoek aan het gebied vanwege de bloemenrijkdom zeer de moeite waard.

Helaas zullen we dit weekend iets eerder neerstrijken.

(meer…)

Welkom bij de Rugzaklopers. Meld je aan om alle inhoud te bekijken.

Wachtwoord vergeten?