Voetlicht 128 – Winter 2022

Voor jullie ligt weer een nieuw Voetlicht. Een Voetlicht met daarin onder andere de uitnodiging voor de komende Algemene Ledenvergadering, die ook dit jaar weer digitaal plaats zal vinden en wel op zaterdag 26 maart. Zoals Marike in het vorige Voetlicht al liet weten, zijn er voor de volgende periode twee bestuursfuncties vacant: zowel Thomas als zijzelf treden af. Het bestuur zoekt op dit moment naar opvolgers als voorzitter en secretaris. Mocht je interesse hebben, of wat meer informatie willen, neem dan met Thomas of Marike

contact op. Zij kunnen je meer vertellen over de inhoud van de functies. Want net zoals de weekendcoördinator verderop in dit Voetlicht al aangeeft over het organiseren van de weekends, kan ook het bestuur alleen functioneren met de medewerking van de leden. En uit eigen ervaring kan ik vertellen dat de vergaderingen, die eens per kwartaal plaatsvinden, niet alleen nuttig maar zeker ook gezellig zijn.

En natuurlijk vinden jullie verder in dit Voetlicht weer de gebruikelijke rubrieken: de agenda met weekendaankondigingen van mooie tochten, mededelingen van het bestuur, leuke weekendverhalen van eerder gelopen wandelingen, Varia en de Pen, waarin we nader kennismaken met een Rugzakloper. De redactie heeft weer haar best gedaan om van de door jullie aangeleverde kopij een mooi boekje te maken.

Welkom bij de Rugzaklopers. Meld je aan om alle inhoud te bekijken.

Wachtwoord vergeten?