Wadlopen van Holwerd naar Ameland 24 t/m 26 augustus 2012

Let op: voor het wadlopen was vooraanmelding tot 13 mei 2012 gewenst. Neem contact op met de organisator als je alsnog mee wilt wadlopen.

UNESCO’s Werelderfgoedcomité (WHC) heeft tijdens een bijeenkomst in Sevilla op 26 juni 2009, de Waddenzee uitgeroepen tot Werelderfgoed. Het woord wad komt van het Latijnse woord vadum, dat ‘doorwaadbare plaats’ betekent. Het getijdengebied is het natte wad (slenken, platen, geulen en estuaria) en er is het droge waddengebied (duinen en kwelders). Dit weekeind vereist logistieke coördinatie vanwege rugzaktransport.

(meer…)

Welkom bij de Rugzaklopers. Meld je aan om alle inhoud te bekijken.

Wachtwoord vergeten?